Fräsning

Vi disponerar fyra fleraxliga CNC-svarvar och tre kopierfräs apparater.